Korektury textů

Slohová, seminární, bakalářská či diplomová práce, výroční nebo tisková zpráva či firemní dopis, reklamní materiály, webové stránky a prezentace

Gramatické, stylistické i pravopisné chyby mohou velkou měrou negativně rozhodnout o hodnocení subjektu, kterého konkrétní dokument prezentuje. Nabízíme Vám proto celkovou kontrolu Vašeho písemného projevu a jeho uvedení do souladu s jazykovými pravidly tak, aby negativně neovlivnil Vaše snažení.

• Jazyková analýza a porovnání výchozího a cílového jazyka
• Ověření správného použití vhodných jazykových prostředků

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!     WAP RSS kanál 2007 © Language21.cz   |   Powered by:  David-Studio.net