Výuka jazyků

Kurzy pro dospělé

Angličtina dopolední kurzy

Angličtina odpolední kurzy

Němčina

Španělština

Angličtina kurzy pro seniory

Angličtina kurzy pro maminky na mateřské dovolené

Dětské kurzy angličtina

Předškoláci:
• D1 2 - 4leté děti
• D2 4 - 6leté děti

Školáci:
• D3 1 - 2 třída
• D4 3 - 5 třída • D5 6 - 9 třída

Dětské kurzy němčina

Dětské kurzy španělština

Zábavnou formou vedeme děti ke konverzaci. Určeno pro děti od 2 do 14 let

malé skupinky 5 - 8 dětí
• výuka je vedena formou her a konverzace
• důraz na rozvoj mluveného projevu a slovní zásoby
• probíraná látka na CD a DVD
• několik let návazné výuky
• nové kurzy v průběhu celého roku
• kurzy vedené v přátelském a interaktivním duchu zkušenými učiteli ve speciální učebně

Učebnice: Chit Chat 1,2. Happy House, Happy Street

Děti 2-4
Děti v tomto věku se cizímu jazyku učí stejným způsobem jakým se učily mateřštinu. Učí se naprosto přirozeně za pomoci her, písniček a činností, které je baví. Hlavním cílem tohoto druhu výuky je rozvíjení dětí s utvářením kladného vztahu k anglickým výrazům a osvojení si anglických výrazů a vazeb u jednoduchých situací. Výuka probíhá i za přítomnosti jejich rodičů – maminek, tatínků, babiček… Vyučuje český lektor. Kurz probíhá 1x týdně v délce 60 minut. Výuka začíná 1.10. a končí v půlce června. Neučí se v době státních svátků a školních prázdnin.
Učebnice: Cookie and friends Starter , Teddy´s Train A,B

Děti 3-6
Výuka dětí předškolního věku probíhá ve skupinách 5 –8 dětí. Takto staré děti, které ještě úplně neztratily schopnost učit se cizímu jazyku stejným způsobem, jakým se učily mateřštinu - často zpívají, hrají si a komunikují stejně přirozeně, jako ve vlastním jazyce. Vyučuje český lektor. Kurz probíhá 1x týdně v délce 60 minut. Neučí se v době státních svátků a školních prázdnin.
Učebnice: Cookie and friends (A, B)


Nejmenší děti učíme přímo v mateřských školách. Je-li dostatečný zájem o výuku angličtiny ze strany rodičů, otevíráme kurz již od 6 dětí. Kurz je celoroční s možností návaznosti v dalších letech. Neučí se v době státních svátků a školních prázdnin.
Učebnice: Cookie and friends (Starter, A, B), Teddy´s Train A,B

Děti nad 6 let
Výuka dětí školního věku ( začátečníci,mírně pokročilí,pokročilí) je zaměřena na výslovnost a začíná se systematicky probírat i gramatika. Kurz je celoroční s možností návaznosti v dalších letech. Neučí se v době státních svátků a školních prázdnin.
Učebnice: Chit Chat, Happy House, Happy Street

Školy
Výuka dětí probíhá i na základních školách v čase, který navazuje na řádnou výuku ve škole. Výhodou je úspora času, neboť dítě není nutné nikam vozit a po skončení může jít do družiny.
Učebnice: Chit Chat, Happy House, Happy Street

Proč učit děti cizí jazyk?
Dítě si tak anglický jazyk osvojuje stejně přirozeně jako češtinu.Hlavní metodou výuky je učení se jazyku při běžných činnostech, stejným způsobem, jakým se dítě učí jazyk mateřský. Rodiče se také naučí říkanky a písničky ( např. sound makers, action songs, lullabies, fingerplays), příběhy a jednoduché výrazy.
Malé dítě intenzivně poslouchá jazyk, kterým se kolem něj mluví, a učí se rozpoznávat jednotlivé zvuky. Dítě si osvojuje řeč instinktivně. Čím dříve se dítě začne učit cizí jazyk, tím přirozeněji si jej osvojí. Obdobím největších jazykových schopností u dítěte je věk 2 – 10 let.
Děti se učí prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují dospělé, užívají metodu pokus-omyl a testují slova, jimž nerozumějí. Chybování je nezbytnou součástí osvojování si jazyka. Děti se dopouštějí těchto chyb v situaci, kdy znají určité slovo jen v jednom jazyce a potřebují jej použít v jazyce druhém. Toto experimentování s jazyky je součástí strategie poznávání. Nyní se přechází na výuku cizího jazyka tak, jak se dítě učí svou mateřštinu.
Děti se učí cizím jazykům také pomocí interaktivních programů a hudby. Ačkoliv hlavním cílem naší činnosti je výuka cizích jazyků, děláme vše pro to, aby to pro děti bylo zábavnou hrou. Jazykové hry jsou interaktivní, to znamená, že vyžadují, aby se dítě aktivně zapojilo. Dalším klíčovým prvkem našich kursů je hudba, pracujeme za pomoci hudebních nástrojů, hudebních nahrávek a u dětí oblíbeného karaoke.

Kurzy pro veřejnost

Naše jazykové kurzy pro veřejnost jsou oblíbené díky používané komunikativní metodě a malému počtu studentů ve skupinách. Používáme moderní učebnice předních vydavatelů (např. Oxford University Press), nejčastěji New Headway, New English File, a další doplňkové materiály, které studenti dostávají zdarma ve formě kopií. Výuka je zpestřena použitím audio a video techniky. Zařazení do skupin podle úrovně znalostí probíhá na základě testu a dobrovolného vstupního pohovoru, který poskytujeme v předem dohodnutém termínu. Nabízíme zprostředkování učebnic a dalších materiálů.

Začátečníci
Určeno všem, kteří se s angličtinou ještě nikdy nesetkali. V kurzu se bude probírána výslovnost, tvoření slov, základní okruh slovíček a frází, základní gramatické jevy a orientace v časech. Kurz umožní rychlé proniknutí do jazyka.
Učebnice: Headway Elementary, Lekce 1-5

Mírně pokročilí
Určeno všem kteří již vícekrát začínali a pro ty, kteří si chtějí zopakovat a upevnit to, co se již dříve naučili. Po absolvování kurzu jsou studenti připraveni na konverzaci a četbu originálních neupravených textů.
Učebnice: Headway Elementary Lekce 5-12

Středně pokročilí
Určeno pro ty, kteří mají znalost základních gramatických jevů (jako např. všechny zákl. časy). Výuka je vedena interaktivní metodou, kdy důraz je kladem především na konverzaci, rozvíjení slovní zásoby a schopnost využití gramatiky v praxi.
Učebnice: Pre-Intermediate 1-5

Dosti pokročilí
Tento kurz je určen všem, kteří si chtějí zopakovat a rozšířit své vědomosti. Cílem je rozvoj mluveného projevu, prohloubení slovní zásoby a gramatiky.
Učebnice: Headway Pre-Intermediate, Lekce 7-12

Pokročilí:
Tento kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí připravit na základní státní zkoušku, maturitu či ostatní zkoušky v tomto rozsahu. Náplní je zopakování a rozšíření jevů probraných v předcházejícím kurzu, nově pak tvoření souvětí a problematika vedlejších vět.
Učebnice: Intermediate, Lekce 1-6

Kurzy pro maminky na mateřské dovolené

Pro maminky na mateřské dovolené nabízíme možnost, jak se dále sebevzdělávat. V dopoledních hodinách je pro ně připraven kurz angličtiny v úrovních začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí nebo konverzační kurzy. Kurzy probíhají 1x týdně 90 minut. Jsou zaměřeny především konverzačně se systematickým probíráním gramatiky. K dispozici je anglická knihovna s kazetami a CD dle jednotlivých úrovní. Děti se hlídají v oddělené místnosti, kde si hrají po celou dobu výuky jejich maminek.

Kurzy pro seniory

Tento kurz je určen seniorům, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas a začít se učit cizí jazyk nebo oprášit své již získané vědomosti. Tempo výuky, materiály atd. jsou přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům. Je pro ně připraven kurz angličtiny v dopoledních hodinách v úrovních začátečníci, mírně pokročil, středně pokročilí nebo konverzační kurzy.
Kurzy probíhají 1x týdně 60 minut.
Kurz je celoroční, výuka začíná 9.9.2019 a končí v polovině června.
Neučí se v době státních svátků a školních prázdnin.

Inviduální výuka

Individuální výuka je intenzívní forma učení se cizímu jazyku, je určena studentům, kterým nevyhovuje výuka skupinová, a představuje nejefektivnější způsob, jak dosáhnout rychlého pokroku v jazyce. Kvalifikovaným lektor přizpůsobí čas a tempo výuky vašim požadavkům a představám. Výuka je vedena konverzační metodou. Hodí se zejména pro časově vytížené studenty, kteří upřednostňují volnější časový plán a možnost přímého ovlivnění obsahu výuky - náplň kurzu může být ušita na míru. Důraz se klade např. na rychlé zvládnutí základní gramatiky, získání specifické slovní zásoby pro daný obor, rychlé rozmluvení se před odjezdem do zahraničí atd. Žáci a studenti mají někdy potřebu doučit se a lépe porozumět probíranému učivu ve škole. Proto jim vycházíme vstříc výukou podle jejich materiálů a zadání.
• 1-2 studenti & 1 učitel
• Rádi sestavíme výukový plán podle Vašich potřeb
• Možnost studia v čase, který se hodí Vám
• Potřebujete-li se během několika hodin připravit na konverzaci před služební cestou, před přijímacím pohovorem, před zkouškami apod

Firemní kurzy

. Motivujte své zaměstnance!
. Nabídněte jim jazykové kurzy! Pomůžeme Vašim zaměstnancům zvýšit si kvalifikaci v cizím jazyce.

Doučování

. Motivujte své dítě!
. Nabídněte jim doučování! Pomůžeme Vašim dětem rozšířit si znalosti.

Nabízíme:
zdarma návrh koncepce výuky
• rozřazení studentů do skupin podle úrovní (vstupní test a pohovor)
• analýza potřeb klienta (před zahájením výuky nebo během první hodiny)
• doporučení vhodných učebních materiálů odpovídajících potřebám a cílům klienta
• měsíční přehledy docházky a probrané látky
zdarma řadu dalších doplňkových materiálů k výuce
zdarma pravidelné testování studentů
• čas výuky dle Vašich požadavků
• výuku v naší škole nebo dojíždění lektora do Vaší firmy

Jazyky
Angličtina, francouzština, němčina, španělština, a další.

Lektoři
Naši lektoři mají vysokoškolské vzdělání pedagogického nebo filologického směru
Dodáváme 90ti, po domluvě i 60ti minutové lekce.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!     WAP RSS kanál 2007 © Language21.cz   |   Powered by:  David-Studio.net