Výuka jazyků

Dětské kurzy angličtina

Dětské kurzy němčina

Dětské kurzy španělština


Předškoláci:
• D1 2 - 4leté děti
• D2 4 - 6leté děti

Školáci:
• D3 1 - 2 třída
• D4 3 - 5 třída • D5 6 - 9 třída

• důraz na rozvoj mluveného projevu a slovní zásoby
• probíraná látka na CD a DVD
• několik let návazné výuky
• nové kurzy v průběhu celého roku
• kurzy vedené v přátelském a interaktivním duchu zkušenými učiteli ve speciální učebně

Učebnice: Chit Chat 1,2. Happy House, Happy Street

Děti 2-4
Děti v tomto věku se cizímu jazyku učí stejným způsobem jakým se učily mateřštinu. Učí se naprosto přirozeně za pomoci her, písniček a činností, které je baví. Hlavním cílem tohoto druhu výuky je rozvíjení dětí s utvářením kladného vztahu k anglickým výrazům a osvojení si anglických výrazů a vazeb u jednoduchých situací. Výuka probíhá i za přítomnosti jejich rodičů – maminek, tatínků, babiček…
Učebnice: Cookie and friends Starter , Teddy´s Train A,B

Děti 3-6
Výuka dětí předškolního věku probíhá ve skupinách 5 –8 dětí. Takto staré děti, které ještě úplně neztratily schopnost učit se cizímu jazyku stejným způsobem, jakým se učily mateřštinu - často zpívají, hrají si a komunikují stejně přirozeně, jako ve vlastním jazyce.
Učebnice: Cookie and friends (A, B)


Nejmenší děti učíme přímo v mateřských školách. Je-li dostatečný zájem o výuku angličtiny ze strany rodičů, otevíráme kurz již od 6 dětí. Kurz je celoroční s možností návaznosti v dalších letech. Neučí se v době státních svátků a školních prázdnin.
Učebnice: Cookie and friends (Starter, A, B), Teddy´s Train A,B

Děti nad 6 let
Výuka dětí školního věku ( začátečníci,mírně pokročilí,pokročilí) je zaměřena na výslovnost a začíná se systematicky probírat i gramatika. Kurz je celoroční s možností návaznosti v dalších letech.
Učebnice: Chit Chat, Happy House, Happy Street

Školy
Výuka dětí probíhá i na základních školách v čase, který navazuje na řádnou výuku ve škole. Výhodou je úspora času, neboť dítě není nutné nikam vozit a po skončení může jít do družiny.
Učebnice: Chit Chat, Happy House, Happy Street

Proč učit děti cizí jazyk?
Dítě si tak anglický jazyk osvojuje stejně přirozeně jako češtinu.Hlavní metodou výuky je učení se jazyku při běžných činnostech, stejným způsobem, jakým se dítě učí jazyk mateřský. Rodiče se také naučí říkanky a písničky ( např. sound makers, action songs, lullabies, fingerplays), příběhy a jednoduché výrazy.
Malé dítě intenzivně poslouchá jazyk, kterým se kolem něj mluví, a učí se rozpoznávat jednotlivé zvuky. Dítě si osvojuje řeč instinktivně. Čím dříve se dítě začne učit cizí jazyk, tím přirozeněji si jej osvojí. Obdobím největších jazykových schopností u dítěte je věk 2 – 10 let.
Děti se učí prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují dospělé, užívají metodu pokus-omyl a testují slova, jimž nerozumějí. Chybování je nezbytnou součástí osvojování si jazyka. Děti se dopouštějí těchto chyb v situaci, kdy znají určité slovo jen v jednom jazyce a potřebují jej použít v jazyce druhém. Toto experimentování s jazyky je součástí strategie poznávání. Nyní se přechází na výuku cizího jazyka tak, jak se dítě učí svou mateřštinu.
Děti se učí cizím jazykům také pomocí interaktivních programů a hudby. Ačkoliv hlavním cílem naší činnosti je výuka cizích jazyků, děláme vše pro to, aby to pro děti bylo zábavnou hrou. Jazykové hry jsou interaktivní, to znamená, že vyžadují, aby se dítě aktivně zapojilo. Dalším klíčovým prvkem našich kursů je hudba, pracujeme za pomoci hudebních nástrojů, hudebních nahrávek a u dětí oblíbeného karaoke.
  • Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu

  • Lektoři: absolventi FF Opava, FF Olomouc, PdF Olomouc, Certifikáty FCE, CAE, zahraniční stáže

  • Language 21 si vyhrazuje právo zrušit kurz pro nedostatek uchazečů

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!     WAP RSS kanál 2007 © Language21.cz   |   Powered by:  David-Studio.net