Výuka jazyků

Kurzy pro dospělé

Naše jazykové kurzy pro veřejnost jsou oblíbené díky používané komunikativní metodě a malému počtu studentů ve skupinách. Používáme moderní učebnice předních vydavatelů (např. Oxford University Press), nejčastěji New Headway, New English File, a další doplňkové materiály, které studenti dostávají zdarma ve formě kopií. Výuka je zpestřena použitím audio a video techniky. Zařazení do skupin podle úrovně znalostí probíhá na základě testu a dobrovolného vstupního pohovoru, který poskytujeme v předem dohodnutém termínu. Nabízíme zprostředkování učebnic a dalších materiálů.

Angličtina dopolední kurzy

Angličtina odpolední kurzy

Němčina

Španělština

Kurzy pro veřejnost se konají v následujících úrovních:

ZAČÁTEČNÍCI
Určeno všem, kteří se s angličtinou ještě nikdy nesetkali. V kurzu se bude probírána výslovnost, tvoření slov, základní okruh slovíček a frází, základní gramatické jevy a orientace v časech. Kurz umožní rychlé proniknutí do jazyka.

MÍRNĚ POKROČILÍ
Určeno všem kteří již vícekrát začínali a pro ty, kteří si chtějí zopakovat a upevnit to, co se již dříve naučili. Po absolvování kurzu jsou studenti připraveni na konverzaci a četbu originálních neupravených textů.

STŘEDNĚ POKROČILÍ
Určeno pro ty, kteří mají znalost základních gramatických jevů (jako např. všechny zákl. časy). Výuka je vedena interaktivní metodou, kdy důraz je kladem především na konverzaci, rozvíjení slovní zásoby a schopnost využití gramatiky v praxi.

DOSTI POKROČILÍ
Tento kurz je určen všem, kteří si chtějí zopakovat a rozšířit své vědomosti
Cílem je rozvoj mluveného projevu, prohloubení slovní zásoby a gramatiky.

POKROČILÍ
Tento kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí připravit na základní státní zkoušku, maturitu či ostatní zkoušky v tomto rozsahu. Náplní je zopakování a rozšíření jevů probraných v předcházejícím kurzu, nově pak tvoření souvětí a problematika vedlejších vět.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!     WAP RSS kanál 2007 © Language21.cz   |   Powered by:  David-Studio.net